Tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä

Pidä Lappi Siistinä ry, Urheilukatu 9-11 A 4, 96100 Rovaniemi, posti@pidalappisiistina.fi

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Erika Virtanen, Urheilukatu 9-11 A 4, 96100 Rovaniemi, posti@pidalappisiistina.fi, puh. 0447689145

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Pidä Lappi Siistinä ry:n henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on jäsen- ja sidosryhmäsuhteiden sekä niistä johtuvien velvoitteiden ja tehtävien hoitaminen sekä jäsen- ja sidosryhmäyhteydenpito ja markkinointi. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

4. Henkilötietojen kerääminen ja säännönmukaiset tietolähteet

Pidä Lappi Siistinä ry kerää henkilötietoja suoraan seuraavissa yhteyksissä:

  • ilmoittautuessasi ja osallistuessasi Pidä Lappi Siistinä ry:n järjestämiin tapahtumiin tai vaapaaehtoistoimintaan
  • liittyessäsi Pidä Lappi Siistinä ry:n henkilöjäseneksi, kannatusjäseneksi tai solmiessasi yhteistyökumppanisopimuksen

Henkilötietorekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • koko nimi ja yhteystiedot (kuten postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä maa)
  • yksilöintitiedot (syntymäaika)

Henkilörekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäseneksi liittyvän henkilön omalla ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

Antaessasi muita kuin itseäsi koskevia tietoja vakuutat, että sinulla on oikeus tällaisten tietojen ilmoittamiseen.

5. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietokantaan kerättyjä tietoja säilytetään vain niin kauan kuin voidaan pitää tarpeellisena henkilötietojen käsittelyn määriteltyjen tarkoitusten kannalta. Pidä Lappi Siistinä ry määrittelee tietojen poistoajat ja poistamiskäytännöt sekä huolehtii vanhentuneiden ja tarpeettomien tietojen poistamisesta.

6. Tietojen luovuttaminen

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme antamamme toimeksiannon perusteella. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin kanssamme sovitun palvelun tuottamiseen kuten esimerkiksi jäsenlehden postitukseen. Käyttäessämme alihankkijoita huolehdimme asianmukaisella tavalla siitä, että tietojen käsittely tapahtuu Tietosuojaselosteen mukaisesti.

7. Henkilötietojen suojauksen ja käsittelyn periaatteet

Pidä Lappi Siistinä ry noudattaa hyvää tiedonhallintatapaa sekä lainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja jäsenrekisterin käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella.

8. Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa, mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Käytämme palvelussamme evästeitä parantaaksemme sivuston käyttökokemusta.
Hyväksymällä evästeet varmistat mm. lomakkeiden toiminnan oikein.
Tarkemman kuvauksen evästeiden käytöstä löydät tietosuojaselosteesta.